Publikacje


  r.pr. Marcin Gąsiorek


  • Usługa czy jednak dostawa?, "Rzeczpospolita" 23 września 2004, "Dobra firma",
  • Barter czyli 2 x VAT, "Rzeczpospolita" 21 października 2004, "Dobra firma",
  • Warunki, których nie ma, "Rzeczpospolita" 4 listopada 2004, "Dobra firma",
  • Przedsiębiorca pyta, urząd odpowiada, "Rzeczpospolita" 4 listopada 2004, "Dobra firma",
  • Bankom łatwiej, przedsiębiorcom niekoniecznie, "Rzeczpospolita" 16 listopada 2004, "Dobra firma",
  • Skutki umowy pożyczki, "Rzeczpospolita" 18 listopada 2004, "Dobra firma",
  • Przychód z praw autorskich czy z osobistej działalności, "Rzeczpospolita" 18 listopada 2004, "Dobra firma",
  • Fiskus nie wymaga, ale w sądzie się przyda, "Rzeczpospolita" 28 grudnia 2004, "Dobra firma",
  • Skarga na unijną decyzję, "Rzeczpospolita" 18 stycznia 2005, "Dobra firma",
  • Policz, zanim zakażesz, "Rzeczpospolita" 18 stycznia 2005, "Dobra firma",
  • Jak zmusić organ do działania, "Rzeczpospolita" 25 stycznia 2005, "Dobra firma",
  • Jak domagać się odszkodowania od UE, "Rzeczpospolita" 1 lutego 2005, "Dobra firma",
  • Co wiąże państwo, a co przedsiębiorcę, "Rzeczpospolita" 12 kwietnia 2005, "Dobra firma",
  • Gdy pracownik stworzy dzieło, "Rzeczpospolita" 11 maja 2005, "Dobra firma",
  • Dług można ściągnąć szybciej, "Rzeczpospolita" 15 listopada 2005, "Dobra firma",
  • Podmiana wspólnika, "Rzeczpospolita" 22 listopada 2005, "Dobra firma",
  • Przekształcamy spółkę w… spółkę, "Rzeczpospolita" 7 lutego 2006, "Dobra firma",
  • Ze spółki cywilnej w spółkę jawną, "Rzeczpospolita" 14 marca 2006, "Dobra firma",
  • Prezes na czas nieoznaczony, czyli na jeden rok, "Rzeczpospolita" 28 marca 2006, "Dobra firma",
  • Wybierz sąd, który będzie Ci najbliższy, "Rzeczpospolita" 11 kwietnia 2006, "Dobra firma",
  • Dostałeś prezent, zapłać podatek, "Rzeczpospolita" 27 kwietnia 2006, "Dobra firma",
  • Albo podatek liniowy, albo zwolnienie, "Rzeczpospolita" 11 października 2007, "Dobra firma",
  • Jak na podstawie faktury VAT bez podpisu uzyskać nakaz zapłaty, "Rzeczpospolita" 12 lutego 2008, "Dobra firma",
  • Ryczałt od dywidendy w depozycie potrącamy gdy wiemy, kto jest wspólnikiem, "Rzeczpospolita" 29 stycznia 2009, "Dobra firma",
  • Wydatek na reprezentację nie jest kosztem, ale VAT już tak, "Rzeczpospolita" 07 września 2009, "Dobra Firma",
  • Przemyślane podwyższenie kapitału zakładowego pozwala uniknąć zapłaty podatku, „Rzeczpospolita” 28 września 2009, "Dobra Firma".

  Tomasz Jabłoński


  • Czy ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym rzeczywiście chroni interesy klientów i realizuje swoje cele? PDP - Prawo dla przedsiębiorcy, newsletter aktualności prawnych, podatkowych i księgowych Grupy Rewit, nr 1/2016,
  • „Compotem esse, ne quid fraudis stuoprive ferocia paret” w odniesieniu do tego jak rozpowszechnianie dla szykany fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek w zakresie instrumentów finansowych może skutkować kara pieniężną do 200 000 PLN, PDP - Prawo dla przedsiębiorcy, newsletter aktualności prawnych, podatkowych i księgowych Grupy Rewit, nr 2/2015,
  • Czy można pozyskać środki na pokrycie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej przez Facebook'a? PDP - Prawo dla przedsiębiorcy, newsletter aktualności prawnych, podatkowych i księgowych Grupy Rewit, nr 1/2015,
  • Ryzyka prawne przy transakcjach sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonywanych poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, nr 1/2016.

  r.pr. dr Grzegorz Pacek


  • Problematyka prawna stosowania tzw. głębokich połączeń w sieci www /deeplinking/[w:] „Dokąd zmierza prawo autorskie we współczesnym świecie?”, Wydawnictwo pokonferencyjne Międzynarodowej Konferencji Prawa Autorskiego 20-22 kwietnia 2005r., Uniwersytet Jagielloński 2006,
  • Dźwiękowe znaki towarowe. Uwagi na tle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Shield Mark, „Nowator” 2006 nr 1,
  • Wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością dostawców usług „hostingowych, e-BIULETYN CBKE nr 2/2006; – tekst ukazał się w numerze lutowym (4/2007) „Monitora prawniczego”, dodatek specjalny, „Prawo Mediów Elektronicznych (6)”,
  • Dozwolony użytek znaków towarowych (prawo polskie na tle porównawczym), „Zagadnienia prawa własności intelektualnej” – Zeszyt 98 „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej”, 2007,
  • Możliwość odmowy publikowania płatnych ogłoszeń i reklam przez wydawcę – glosa do postanowienia SN z 14 października 2005 r. (III CZP 67/05), „Glosa” nr 4/2007,
  • Przedawnienie roszczenia o wypłatę dywidendy, „Monitor Prawniczy” nr 20/2008,
  • Pomocnictwo w ujęciu cywilistycznym a odpowiedzialność dostawców usług hostingowych - dwugłos w sprawie (artykuł napisany wspólnie z Piotrem Wasilewskim, w druku przez pomyłkę jako „Pełnomocnictwo w ujęciu cywilistycznym a odpowiedzialność dostawców usług hostingowych – dwugłos w sprawie”), „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 7/2008,
  • Marks as imitations of State emblems ‘from a heraldic point of view’, “Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2009 4(9),
  • Nowe paragrafy dla Internetu, „Rzeczpospolita” 17 stycznia 2011, „Prawo co dnia” C9,
  • Prawo polskie a fotografia [w:] K. Kobré, Fotografia prasowa. Z obiektywem za kulisami niezwykłych wydarzeń, Helion 2011,
  • Jak należy uregulować odpowiedzialność za treść w Internecie? Wybrane aspekty, working paper, Panoptykon 2011,
  • Wykorzystanie przez prasę utworów chronionych prawem autorskim. Wyjątki, wyłączenia i ograniczenia, WoltersKluwer, Warszawa 2015,
  • Apostazja nie dla GIODO (wspólnie z P. Litwińskim), „Rzeczpospolita” 29 stycznia 2014r., „Tygodnik prawnych opinii Rzecz o prawie”,
  • Cookies – nie ma obowiązku ich zamieszczania (wspólnie z T. Rychlickim), ”Rzeczpospolita” 3 marca 2014, „Prawo co dnia”,
  • 21 pytań o prywatność w XXI wieku. Poradnik praktyczny (wspólnie z P. Litwińskim), Oficyna Allerhanda 2014 http://www.allerhand.pl/docs/Instytut_Allerhanda_Panoptykon_Poradnik.pdf,
  • Jak prowadzić e-biznes. Poradnik (wspólnie z P. Dynowskim i I. Kowalczuk-Pakuła), Wolters Kluwer 2016,
  • ODR, czyli nowe i mało czytelne wymogi dla branży e-commerce, „Dziennik Gazeta Prawna”, 2 lutego 2016.

  Mateusz Piech


  • Dług celny jako przykład europeizacji prawa krajowego [w:] "Europeizacja Prawa Finansowego. Wybrane Zagadnienia", Red. Katarzyna Błażuk, Przemysław Czernicki, Iwona Krzemińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

  r.pr. Paweł Płonka


  • Czas trwania autorskich praw majątkowych do wzorów przemysłowych, "Monitor Prawniczy", nr 6/2014,
  • Konsekwencje uproszczonego trybu rejestracji dla efektywności ochrony wzorów przemysłowych – zagadnienia wybrane, "Monitor Prawniczy", nr 6/2015.

  Gizela Węglarz-Dudys


  • Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu - glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 7 stycznia 2009 r. (III PK 43/08), "Monitor Prawa Pracy - wyd. internetowe", nr 9/2011,
  • Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązywaniem stosunków pracy w przypadku upadłości likwidacyjnej [w:] Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów) tom II pod red. B. M. Ćwiertniaka, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2013.