Konkurs dla studentów, doktorantów i absolwentów UJ na najlepszy esej prawniczy - IV edycja

KONKURS
"Marek Płonka i Wspólnicy – nagroda i płatny staż dla studentów i
absolwentów UJ"


Kancelaria Marek Płonka i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej, po raz kolejny zaprasza wszystkich studentów III – V roku, doktorantów i absolwentów (do 30 roku życia) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy esej z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego. W konkursie, którego szczegółowy regulamin dostępny jest tutaj, nagrodę stanowi kwota 1000 zł połączona z możliwością odbycia płatnego stażu w siedzibie Kancelarii lub w jednej z jej filii: w Katowicach lub Warszawie, a także atrakcyjne upominki w postaci książek prawniczych i kursu językowego.


Do 30 czerwca 2016 roku, należy przygotować esej dotyczący jednego z pięciu tematów:


  • Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony po 22 lutego 2016r. – ocena nowelizacji,
  • Rodzaje i zasady naliczania odsetek (ewolucja uregulowań prawnych na przestrzeni ostatnich 15 lat) i ich wpływ na konstruowanie i egzekwowanie zawieranych umów,
  • Nowe formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym w świetle rozporządzenia eIDAS - korzyści i zagrożenia nowych rozwiązań cyfrowych,
  • Odpowiedzialność osoby udostępniającej w Internecie link do treści bezprawnych – analiza z perspektywy uprawnionych do treści, użytkowników oraz administratorów serwisów internetowych,
  • Zmiana systemu rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych po 15 kwietnia 2016r. Jako szansa czy utrudnienie dla przedsiębiorców?